Zápis 1/2014
11.1.2014
Zápis 3/2014
11.3.2014
Vše

Zápis 2/2014

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 13.2.2014

Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, M.Novák, P.Tirala 
 
Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 23.1.2014
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech –autobusy
4) Zájezd do O2 Arény – Praha Indoor 2014
5) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2)

25.1 Praha –Strahov –OMJ – dor.jun.dospělí – 8 medailí –  5 klubových rekordů (!) –  Zlato – M.Sabadin (60m – 7.05 + 200m – 22.52), S.Janušková (400m – 59.25), Stříbro – M.Petrikovičová (200m 26.87) D.Richter (200m 23.37)Bronz, M.Petrikovičová (60m 8.19), 4x200m (DKY) A.Tiralová, S,Janušková, Š.Sabadinová, M.Petrikovičová), Výška L.Hink (1.76).


8.2. Praha – OMJ JKAS žactva – osobní rekordy – M.Nádhera – 60m (7.64), A.Študlar – 60m + 150m (7.90 + 19.38), J.Lališ  – 60m + 300m (8.37 + 43.36), A.Tiralová 60m (8.46), K.Jarošová 60m +150m (8.67 + 20.63), A.Uhlová – 60m + 150m (8.68 + 20.98)

AD3)

15.2. – Praha – Strahov –OMJ KKAS ml.+st.žactva + vlož. závody
FUNKCE PRO CHEB – M.Novák – techn.řed. – ,P.Učík – startér, pom.startéra M.Nováková, spojka mezi cílem a startem N.Jelenová

 Ad4)

25.2 (Út) –  Praha INDOOR 2014 – Odjezd busu  ve 11.30 – návrat do 24.00
Cena 400 kč pro Union, ostatní 500 kč . Vedoucí zájezdu – P.Učík

 Ad5)

a) SCM – zdravotní prohlídky v březnu
b) Výbor byl seznámen s finanční uzávěrkou roku 2013 a poskytnutými prostředky městem Cheb na rok 2014
c) Návštěva Kima Collinse – termín asi 18.2. – 22.2  –  program

d) M-ČR dospělých – M.Sabadin – 60m + 200m

M-ČR dorost –Praha Olymp 22.-23.2 , momentální situace s účastí– dorost –  D.Richter (60 +200), S.Janušková (400), M.Petrikovičová (60 + 200) – otázka štafet – spíše děvčat  Jablonec – 1.-2.3. žactvo – M.Nádhera (60 + 150) A.Študlar (300), A.Tiralová  (150 + 300), K.Jarošová (300) ubytování v Jablonci zajištěno.

e) Vyhlášení nejlepších sportovců kraje – D.Richter, M.Sabadin

f) Josefina a Jirka Duchkovi byli výborem jednoznačně vyloučeni z klubu.

 Další schůze 20..3.2014 (čt) od 18.30 hod.