David Richter „zlikvidoval“ nejstarší halový rekord.
7.8.2013
Atleti začali skvělým rekordem.
7.8.2013
Vše

Poděkování za podporu

Atletický klub SKP Union Cheb děkuje vedení města Chebu za poskytnutou finanční podporu na činnost svých atletů. Atletický klub za poskytnuté prostředky reprezentoval úspěšně město Cheb na všech mistrovstvích, jak České republiky, tak Karlovarského a Plzeňského kraje, o čemž svědčí množství medailí na nich dosažených. Rovněž se podařilo zásluhou podpory města Chebu uspořádat na „zlaté dráze“ 33.ročník Velké ceny města Chebu na které jsme přivítali atletické hvězdy první velikosti -mistryni světa a nejlepší evropskou atletku – Zuzanu Hejnová a sprinterského mistra světa Kima Collinse. Rovněž Malá cena města Chebu, která je určena začínajícím atletům a sportovcům vůbec a na jejímž startu bylo více jak 100 zájemců, byla zajištěna z finančního grantu města Chebu!