Zápis 7/2014
11.7.2014
Zápis 9/2014
11.9.2014
Vše

Zápis 8/2014

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 10.9.2014
Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, M.Novák, J.Kastner, J.Langmaierová, L.Němečková 
I.Vejražková

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 18.8.2014
                  2) Hodnocení závodů
                  3) Účast na závodech 
                  4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) 19.8. Domažlice – Chodská patnáctistovka – 100m dci – 1.Richter (11.43),
2.Nádhera, 3.Osinek, žci 60m 1. Nádhera (7.55), 2.Študlar, 300m žci 1. 
Študlar (38.01), 100m dky Petrikovičová (13.10)
23.8.Vlašim – IV.kolo II.NL – II.místo – celkově druhé!!!!!
27.8. Plzeň – Malá cena Viktorie – 1.místa – stžci – 60m 100m Študlar 7.61 – 
12.16, mlžci – 60m Petrikovič (8.82), 100m Had (14.28 atl.přípr. 60m 
P.Špreňar (9.23)
30.-31.8. – Jablonec–MĆR do 22let – S.Janušková rozběh 2:17.83 finále 8. 2:19.56 
4.9.Cheb – Chebské sportovní hry pro žáky 3.tříd – na startu 352 dětí 
6.9. Písek – Gigant – postup 4 týmů na mistrovství Čech – rozhodnuto omluvit 
starší žactvo a posílit týmy dorostu. Celkově sezóna 2014 – žákyně – celkově 
9. místo z 13 týmů (nejlepší v KV) – žáci – celkově šestí z 12 týmů (nejlepší 
KV) – dorostenky – 1. UNICH 2. SKPLZ 3. SOKČB, DOMAZ, Pisek, 
dorostenci – 1. SOKČB, 2.UNICH ze šesti týmů 
10.9. Chodov – III.kolo OMD mlad.žactva – děvčata zvítězila a kluci byli druzí – 
oba týmy postupují do krajského finále.

Ad3) 14.9. Kladno –ne – M Čech družstva dorostu – bus odjezd 6.30
18.9. Bělá – st. Bělská míle -auta 
19.9. Domažlice – pá – Hvězdné házení – auta
20.-21.9. Plzeň – MČR žactva – auta – v nominaci – A.Študlar (60m,150m,300m), 
M.Nádhera (60m, 150m), J.Lališ (oštěp), T.Kůtek (štafety), A,Tiralová (150m, 
300m, K.Jarošová (štafety), S.Břicháčková (štafety), R.Škrnová (štafety) 
K.Utíkalová (štafety) 
27.9.Stříbro – finále OMD ml.žactva – bus
29.9. Sokolov – IV. kolo předžactva – bus 
2.10 Tachov – večerní běh Tachovem – bus
11.10 Cheb – Podzimní závod – tři disciplíny, 50m, hod raketkou, skok do dálky 
(odraz před pískem) 6 kategorií – 2003, 04, 05, 06, 07, 8-9 (12 medailí) 
vyhodnocení – sčítat umístění
12.10 Chodov – Smolnický kopec – bus 
18.10 Bělá – Bělská pětka 
15.11.Ostrov – OMJ v přespolním běhu – bus

Ad4) a) kooptace do výboru klubu – Julie Langmaierová, Lucie Němečková, Ivana 
Vejražková 
b) rozdělení do tréninkových skupin 
c) zdravotní souhlas
d) příspěvky na sezónu 2014/2015 (zhotoveny příjmové bloky) – viz příloha 
e) nové dresy (320kč (kluci) / 370 kč (děvčata) – změřit hrudník, pas a boky
f)) v šatnách na hřišti jsou umístěny skříňky – 20 velkých, 20 polovičních, 30xboxy
h) tělocvičny a hala (hala – viz příloha
i) školení atletických přípravek – 18.-19.10 2014 Nymburk
Další schůze 25.9.2014 od 19.00 hod. v CA