Zahajovací závody na dráze – Cheb 16.5.2020
18.5.2020
Zahajovací závody na dráze – K.Vary 23.5.2020
24.5.2020
Vše

Zápis 5/2020

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb – 13.5.2020

Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, P.Tirala, J.Kastner, O.Meiserová, M.Novák,      

                M.Láská, J.Langmaierová,L.Němečková

Program:   1) Kontrola zápisu ze schůze 24.4.2020

                   2) Pokračování v činnosti v kraji

                  3) Různé

Ad1) Splněno

Ad2)    16.5. (so) Cheb – zahajovací závody  (60m, 150m, 300m, 500m)

                     startují – UNICH, TRIKV, CHODO, OSTRO, KVARY, AKSOK.

             Každý má přidělen počet atletů (jak na dopoledne, tak na odpoledne –    

             UNICH 22)

            17.5. (ne) K,Vary – vrhačské víceboje (koule, disk, oštěp)

            23.5. (so) K.Vary dopoledne st.žactvo 60,150,600, dálka, koule

                     odpoledne dorost až dospělí – 100m 200m 1000m, dálka , koule

                     Cheb – dopoledne nebo odpoledne – 22 atletů

            27.5. (st) Ostrov -Mem.M.Kitzbergra – 100m, 200m, 1000m, 200m

                      př., dálka, koule

             30.5. (so) K. Vary – výška, dálka, trojskok – všechny kategorie

             1.6. (po) Spolu na startu –  tři disciplíny – Cheb – dálka, raketka, 60m – předžactvo

             3.6. (st) – Ostrov – OMJ jednotlivců a družstev ml.žactva ve pětiboji

             6.6. (so) – Malá cena města Chebu – 60mpř., dálka, raketka

             27.6. (so) K.Vary – Gigant družstev

             25.7. (so) Stříbro – OMJ ml. + st.žactva (pouze KKAS + PKAS)

1.8. (so) Sušice–OMJ ostatní (pouze KKAS+PKAS)                                                                                                       

  Ad3) 1)  Objednávka písku–v příštím týdnu bude dovezeno, zakryje se

                      plachtou – splněno

           2) jednání na městě (Přibáň, Gregor) zatím nepodepsáno

           3) Zhotovení cedulí (15) na hřišti ohledně hodin na trénování  – splněno

          4) Posilovna, kamera (jaké posilovací stroje, kdo bude s kamerou pracovat

          5) L. Němečková představila projekt „Příměstský tábor“ v srpnu

          6) Brigáda na překážky – na starost M.Novák       

     Další schůze  10.6.2020 (st)  –   od 18.00 hod. na hřišti