Zápis 4/2013
11.4.2013
Zápis 6/2013
11.6.2013
Vše

Zápis 5/2013

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 9.5.2013

Přítomni: J.Přibáň, P.Tirala,  P.Učík, J.Kastner, J.Gregor, M.Novák, R.Speierlová 
Omluveni:  

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 15.4.2013
2) Hodnocení závodů 
3) Účast na závodech a doprava 
4) Malá cena – 13.5.2013
5) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2)

23.4.  – Chodov – dobrá organizace
26.4. – zahajovací závody v Chebu – velká účast, nepodařil se start star. žactva
1.5. – K.Vary–Prvomájové závody–dobré výsledky (nestartovali naši nejlepší) 
4.5.  –  Chodov –Chodovská tretra – sedmnáct medailí 
8.5. – VC Klatov – výborných 300m žen (2.Petrikovičová 41.97, 2.Vejražková, 42.99 – oštěp 600gr. klub rekord – Kristková 34.90


Ad3)11.5. (So) –Písek –Gigant–bus –domluva s KKAS odjezd z Chebu cca 5.30-6.00 
13.5. Po –  Malá cena Chebu – pomoc všichni zahájení 16.30 – na hřišti 14.30
14.5. (Út) – Sušice – VC -auta
16.5. (Čt) – ML. – I.kolo ml. žactva + OMJ ml.žactva ve víceboji + vlož.závody  bus (29) – odjezd 14.30 – zač. 16.00
18.5. (So) – Pacov – I.kolo II.ligy žen – 29 bus – odjezd 5.30 
19.5. (Ne) – Chodov – I.kolo OMD mužů
26.5. (Ne) – Stříbro – OMJ žactva – velký bus – odjezd 8.001.6. (SO) – Klatovy – II.kolo – II.ligy žen – odjezd – 7.005.6  (ST) –  M.Lázně – Memoriál H. Trejbalové – odjezd
8.6. (SO) – Domažlice –OMJ – dorost, jun. a dospělí – odjezd
12.6. (ST) – K.Vary – 2.kolo OMD mlad.žactva

Ad4)

Malá cena – příprava
Kategorie – 11leté, 10leté, 9leté, 8leté, 7leté, 6leté a mladší (jedna kat.) 
Časový pořad, organizace – rozdělení funkcí


Ad5)

a) Informace o stavu hřiště v Poohří  – vybavení skladu, klubovny, šatny, V pondělí (13.5) bude zahájeno lajnování (černé). 
b) Otevření areálu v Poohří – 8.6.2013- uděláme akci rodiče s dětmi a budou u  toho Ti, co nepojedou na OMJ v Domažlicích. Otevření dráhy plánujeme při Velké ceně. 
c) Velká cena města Chebu – měla by se uskutečnit 5.7. ale je tu možnost podle zájmu kvalitních atletů, závody posunout do vhodného termínu.


Další schůze – 30.5.2013 ( čt. ) od 19.30 hod