PF 2018
10.12.2018
Termínovka | Srpen 2019
10.8.2019
Vše

Zápis 11 /2012

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 22.11.2012

Přítomni: J.Přibáň, P.Tirala,  P.Učík, J.Kastner, J.Gregor, R.Speierlová 
Omluveni: M.Novák


Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 17.10.2012
2) Vyhodnocení uplynulých závodů
3) Účast na dalších závodech + doprava
4) Různé


Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) Ostrov – OMJ v přesp. běhu – vítězové OMJ A.Študlar (ml.žák)
Tomáš Mudra (st.žák), Sára Janušková (dorost),Jirka Gregor (junior)
Stříbro – K.Tyrpekl, M.Petrikovičová,N.Desenská,P.Tirala, Bronz – 
S.Vejražková, J.Toncar.

Ad3)  2.12 – Praha-Stromovka – mezikrajové utkání staršího žactva autobus 8.00
8.12 – Praha Stromovka –Mikulášská hala  – velký autobus – 7.00 hod.
15.12. – Praha – Strahov – Vánoční hala – auta
5.1.  – Praha/Stromovka/OLYMPCUP XI. – 60m,150m,300m,500m,dálka
12.1. – Praha/Stromovka/OLYMPCUP XII. – 60m,150m,300,600m, dálka

Ad4) 

a) – SCM – na rok 2013 zařazeno 6 atletů (nejvíc v historii) – J.Gregor,
M.Sabadin, S.Janušková, D.Richter, T.Kristková, M.Petrikovičová

b) – výběr členských příspěvků na rok 2013 – zbývá jen pár jedinců

c) – bude zhotoven týdenní kalendář SKP Unionu Cheb – cena 20Kč 


d) – návrh J.Gregora + J..Přibáně – odměny atletům – bude dopracován

e) – přihláška družstev na rok 2013 – ml.žákyně a žáci, st.žákyně a žáci, 
dorostenky a ženy

f) – informace o jednání sportovní komise města Chebu –dostali jsme finance, 
které musíme utratit do konce roku 2012

g) – 20.11.2012 – spuštěn web  našeho klubu – www.atletikacheb.cz

h) – hřiště v Poohří – J.Gregor podal informaci o kontrolních dnech

i) –  soustředění v Domažlicích – 24.-28.10.2012 J.Přibáň, J.Gregor+14 atletů

j) – VH ČAS –  6.4.2013 – VH KKAS – 9.3.2013

Další schůze – 20.12. 2012 (čtvrtek) od 18.00 hod