Petr Učík slaví narozeniny
6.8.2012
Novoroční přípitek v Poohří.
6.12.2012
Vše

Poohří – výstavba hřiště zahájena.

18.11.2012.
Vážení členové sportovního atletického klubu a přátelé,
V rámci investiční akce Města Chebu „Turistické využití levého břehu Ohře“, byla v měsíci září ( resp. 21.8. 2012 – předání staveniště ) zahájena výstavba víceúčelového sportoviště. Toto sportoviště tvoří dominantu úpravy celého levého břehu řeky Ohře a vlastní zahájení stavby je výsledkem několikaleté přípravy projektů, povolovacích procesů a vytváření vzájemně vyhovujícího majetkoprávního prostření mezi klubem a Městem Cheb.

Situace s umístěním dominanty – stadionu v Poohří :

U všech těchto přípravných aktivit, při jednání s projektanty a investorem – Městem Cheb jsme Vás zastupovali (Jirka a Jacek) tak, jako bychom hájili vlastní osobní zájmy. Společně jsme našli cestu k úspěšné dohodě s Městem. Věřte, že ne vždy docházelo při jednáních ke vzájemným shodám. Výsledkem jsou stavební aktivity na našich pozemcích v Poohří, ale také kompromisy na obou stranách, které jsou součástí našich smluvních vztahů. Osobně vnímám stavební aktivity velice pozitivně, protože situace s torzem stadionu v Poohří byla již v posledním roce neudržitelná a nebezpečná.Pro připomenutí, prakticky veškeré sportovní aktivity členů ( až na některé výjimky ) se po roce 1998 přesunuly na 250 m ovál na sídlišti Skalka.Takto vypadal stadion v Poohří v roce 2004, dráha již nevyužívaná a po atletech se slehla zem.

Stadion v lednu 2011 – pod tíhou sněhu povolila již poškozená nosná stěna a zapříčinila zřícení celé tribuny.

Zásadní kompromis z naší strany vnímáme zejména v tom, že se vybuduje víceúčelové sportoviště. Dokončení této stavby se plánuje na duben 2013. K dispozici budou na tomto hřišti :

  • kompletní moderní budova zázemí s tribunou
  • nová travnatá plocha
  • ovál s umělým povrchem
  • osvětlení plochy atp.

Pro Vaší představu aktivně vstupujeme do současné realizace stavby tím, že máme právo provádět odborný dozor stavby, kontrolovat kvalitu výstavby i schvalovat případné změny.


15.11.2012
V současné době probíhá na stavbě realizace odvodňovacích drenáží, budování inženýrských sítí a zakládání budoucí tribuny s objektem zázemí.