Zápis 6/2019
11.6.2019
OMJ dorostu a starších Středočeského kraje v hale – Praha Strahov 12.1.2019
11.1.2019
Vše

Zápis 8/2019

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 8.8.2019
Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, J.Kastner, P.Tirala, O.Meiserová, M.Láská 
Omluveni: L.Němečková. M.Novák, J.Langmaierová

Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 24.7.2019
2) Účast na závodech
3) Příprava účasti na závodech
4) Různé
Ad1) všechny body zápisu byly splněny 
Ad2) 26.-27. 7. – Brno MČR dospělých – D.Richter 400m – 7. – 48.84
Ad3) 17.8. (so) – Domažlice – Chodská patnáctistovka – bus – 13.00
21.8. (st) Nýřany – Malá cena Viktorie – bus – 13.30
25.8. (ne) Stříbro – IV.kolo mužů a žen – bus – 8.30
31.8.(so) Písek – Gigant – bus – 7.00
4.9.(st) Ostrov – 3.kolo ml. + 2.kolo stž. žactva – bus – 14.00
10.9. (út) M.Lázně – Mem H.Trejbalové – bus
14.9. (so) K.Vary – MČR – st.žactva – bus
15.9. (ne) Plzeň – finále OMD ml žactva – bus
17.9. (út) K.Vary – Přípravky – bus
20.-22.9.(pá-ne) Kolín M-ČR žactva – ???
25.9. (st) Ostrov – víceboje ml. žactva – bus
29.9. (ne) Ostrov – OMJ předžactva – bus
Ad4) 1) obnova našeho webu (zastaralý) – cca 26.000 Kč
2) M-ČR žactva – start dvou štafet (ubytování zajištěno) v nominaci – A.Králová (8.21 – 43.32), D.Hejdová (8.40 – 49.11) N.Peterková (8.61 – 46.01 )V.Babyncová (8.65 – 44.61) Klára Kompitová (8.70 – 46,85) L. Ubryová (8.76 – 43.85) M. Hrůzová (8.79 – 50.35), K.Hynková (- 46.50),
3) převzetí atletů do joných skupin – na příští schůzi
4) příprava tělocvičen
Další schůze 5.9.2019 ( čt) od 18.30 hod.