Zápis 6/2016
11.6.2016
Zápis 8/2016
11.8.2016
Vše

Zápis 7/2016

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 13.7.2016
Přítomni:J.Přibáň, P.Učík, P.Tirala, M.Novák, J.Kastner 
Omluvená: L.Němečková, J.Langmaierová
Neomluvena: M.Rejmanová 
Program: 1) Kontrola zápisu ze schůze 16.6.2016
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech 
4) Různé

Ad1) všechny body zápisu byly splněny 

Ad2) atleti Unionu nikde nestartovali

Ad3) 23.7.(so) – Kladno – Velká cena – sprinterský trojboj 
27.7 (st) – Velká cena Tábora
30.7.(so) – Velká cena Nové Město n/M.
2.8. (út) – Velká cena města Chebu
13.8. (so) – Bílinská půlka
16.8. (út) – Domažlická pátnáctistovka
20.8. (so) – Bílina (!!!!) IV. kolo I.ligy 
8.9. (čt) – Chodov – ZMĚNA TERMÍNU – III.kolo OMD ml.žactva + II.kolo st.žactva
10.9. (so) Bílina – Mistrovství Čech st.žactva družstev 
17.-18.9. (so-ne) – Jablonec – M-ČR žactva– ubytování – 10 osob

Ad4 a) – výbor souhlasí, aby příští rok bylo v krajské soutěži družstvo mužů – vedoucí 
J.Toncar 
b) nákup výšky z pražské Slávie – zjistit v jakém je stavu – Michal Novák 
c) Velká cena města Chebu – základní informace – jsou přílohou zápisu

Další schůze – 21.7.2016 (čtv.) od 19.00 hodin