Zápis 4/2014
11.4.2014
Zápis 6/2014
11.6.2014
Vše

Zápis 5/2014

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb dne 19.6.2014

Přítomni: J.Přibáň, P.Učík, J.Kastner, P.Tirala, M.Novák 
 
Program:

1) Kontrola zápisu ze schůze 20.5.2014
2) Hodnocení závodů
3) Účast na závodech –autobusy
4) Štafetový závod – 23.5.2014
5) Různé

 Ad1) všechny body zápisu byly splněny

Ad2) 24.5  Stříbro – OMJ Plzeňského a Karlovarského kraje – 16 medailí (6Z + 7S + 3B)
Zlato – Starší žci – 2 x M.Nádhera 60m (7.26) + 150 (17.36), A.Študlar – 300m  
(38.49), 4 x 60m Študlar, Kůtek, Lališ, Nádhera – 29.29, mladší – L.Petrikovič  
150m (20.97), K.Jarošová – 150m (19.96)

31.5. Č.Budějovice – II.kolo NL – opět druhé místo i celkově . nejlépe bodovaly  – L.Prokopová (24.75), M.Petrikovičová (19.75), L.Břicháčková (18) 3.6. Chodov – předžactvo – víceboje – 3 x první místo – roč. 2006 – L.Mašková,  J.Šveňha, 2007 J.Konvalina
7.6.  Plzeň –OMJ Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje – dorostu, juniorů a dospělých –  6 medailí – D.Richter – druhý na 100m 11.28 (osr), třetí na 200m (22.27), M.Petrikovičová  třetí na 100m 12.82,  dky 4 x 100m (A.Tiralová, 
M.Petrikovičová, Š.Sabadinová, S.Janušková) 50.98 sek., T.Kristková (37.46m),  J.Toncar 400m přek. (64.63) 
11.6. K.Vary – II.kolo mladšího žactva – žákyně druhé, celkově první po 2.kole,   žáci druzí v kole i po druhém kole (velká absence) 
14.6. Vlašim – mezikrajové utkání – staršího žactva – vedoucí – P.Tirala – účast 
našich M.Nádhera, A,Tiralová, K.Utíkalová, T.Kůtek, J.Lališ

Ad3) 21.6. Sušice – III.kolo  II.NL – odjezd v 6.30

21.6. Kolín – mezikrajové utkání mladšího žactva – vedoucí – P.Učík – účast –   R.Škrnová, S,Břicháčková, (nemocní K.Jarošová, L.Petrikovič)
25.6. M.Lázně –Mem.H.Trejbalové – odjezd – 15.30
28.-29. 6. Třinec M-ČR dorost, junioři – doprava autem – D.Richter, S,Janušková,
M.Petrikovičová, T.Kristková, 
8.7. Tábor – Velká cena
29.7. Cheb – Velká cena
19.8. Domažlice – Chodská patnáctistovka

Ad4) Štafetový závod –  17 štafet – druhý největší počat v republice !! Poděkování  
sponzorům a všem, kteří přišli pomoci.

 Ad5) a) poskytnuta záruka ministra na VC (peníze zatím nedorazily)
b) 26.6. poslední trénink s malými M.Sabadin a L. Konvalinová, 16.00 výbor do 
Poohří
c) o prázdninách budou každou středu tréninky pro atlety, jejichž trenéři budou na
dovolené
d) odsouhlasen podzimní nákup 12 kilových medicinbálů

 Další schůze  15.7.2014 (út) od 19.30 hod.