Přehled nových nařízení: co se smí, nesmí, jak je to se sportem
12.3.2020
ATLETICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
6.5.2020
Vše

Zápis 3/2020

Zápis z porady vedení atletického klubu Unionu Cheb – 9.4.2020

Přítomni: J. Přibáň, P. Učík, P.Tirala, J.Kastner, O.Meiserová, M.Novák,      

                M.Láská, J.Langmaierová,L.Němečková

Z důvodu koronaviru jsme museli přerušit činnost jak na hřišti, tak i poradu (26.3.2020).

Program:   1) Kontrola zápisu ze schůze 27.2.2020

                  2) Pokračování v činnosti

                  3) Různé

Ad1) všechny akce – soustředění, závody – jsme nuceni zrušit. Náhrada za

         závody je v nedohlednu!

Ad2)  Dohoda mezi trenéry – začneme trénovat od pátku 10.4. (Jacek + Petr U.)

          V sobotu začne Petr T. v neděli Míla. Ostatní se přidají po Velikonocích.

          Je třeba dodržovat podmínky – na hřišti není třeba mít roušku –

          vzdálenost mezi atlety 2-3m. Nechodit do šaten a na WC.                                                                                                                   

Ad3) 1) SPS – končí 2020 (trénink – stžci 3-4x týdně, ml.žactvo 2-3x, atl.přípr. 1-2 týdně – dvě soustředění, II.pásmo – st.žci 25(15), ml.žci 35(20),   atl.předžactvo 160 (80)

               2) Hostování do Triatletu – J.Šebo, D.Vaidiš, D.Richter, L.Petrikovič –

                  náhrada děvčata , do Startu KV – V.Fiala, V.Zýka, M.Langmaier. Na   

                 hostování do Chebu se hlásí z TRIKV B.Bílková, Potužníková (vrhy),           

                  Augustová (sprint, dálka), Fričová, Knápková, Kotroušová (sprinty)          

               3) jednání s městem ohledně Zlaté dráhy – smlouva o předání hřiště

                 (po dokončení – dodělání dráhy)

               4) Zajistit na podzim pro předžactvo soustředění – pá -neděle např. ve

                F.Lázních nebo Kynžvartě.

               5) Honza, Míla a Jacek zakryjí plachtou dálku !!!

Další schůze  24.4.2020 (pá)  –   od 18.00 hod. na hřišti