Tréninky všech kategorií podle trenérů :

Umístění našich družstev 2019
5.8.2019
Ročenka 77 – historicky první ročenka klubu z roku 1977
5.8.2019
Vše

Tréninky všech kategorií podle trenérů :

TrenérPOÚTST ČTPÁ SONE
Petr Tirala16:30V17:00T16:30V 17:00T10:00V 
Jacek Přibáň, Petr Učík
16:30V
17:30T 17:00H10:00V  10:00V
Olina Meiserová, Martina Láská
17:00T 17:00T   
Julie Langmaierová, Lucie Němečková16:30V17:00T  17:00T
  
Šárka Sabadinová
17:00T   17:00T
Petr Plaňanský, Jan Kastner17:30T 16:30V
18:30T
Miloslav Novák16:30V 17:30T17:00H 10:30V

T – tělocvična

V – venku

H – hala – Lokomotiva

P – posilovna 

Tréninky probíhají na hřišti v Chebu na Zlaté dráze v Poohří ( podle informací a rozhodnutí příslušných trenérů skupin ). Tělocvična je na Skalce nebo na 5.ZŠ Hradčany nebo na gymnázium.

Kontakt na trenéry jednotlivých skupin:

Jacek Přibáň – mobil.777740235             (děti 13let a starší)

Petr Učík – mobil.605428797                   (děti 13let a starší)

Petr Tirala – mobil.605173453                 (děti 14let a starší)

Jan Kastner – mobil.603733425               (děti 11-13let)

Petr Plaňanský – mobil 731517010          (děti 11-13let)

Miloslav Novák – mobil.605852598          (děti 15let a starší)

Lucie Němečková – mobil.603333946      (děti 10-11let)

Julie Langmaierová – mobil 736661846   (děti 10-11let)

Olina Meiserová – mobil 604547601         (děti 8-9let)

Martina Láská – mobil 605719960             (děti 8-9let)

Šárka Sabadinová – mobil 776879083      (děti 6-7let)