MALÁ CENA MĚSTA CHEBU – 7. ročník 8.5.2014 – PROPOZICE.

Atletické mistrovství žactva bez překvapení.
7.4.2014
Zahajovací závody na „Zlaté dráze“ 26.4. 2014 – PROPOZICE.
7.5.2014
Vše

MALÁ CENA MĚSTA CHEBU – 7. ročník 8.5.2014 – PROPOZICE.

TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA MĚSTEM CHEB

Pořadatel: SKP UNION Cheb – klub atletiky


Termín:     8.5.2014 (čtvrtek) – od 11.00 hod

Místo:       Cheb „Zlatá dráha“ v Poohří

Činovníci závodu:

ředitel závodu – Jacek Přibáň  (777 740 235) 
technický ředitel –Jan Kastner (stadion) Patr Tirala (rozhodčí)
hlavní rozhodčí a startér – Petr Učík

Startují:       ročníky narození –  ročníky 2003, 2004, 2005, 2006,.2007,2008 a mladší

Disciplíny:     Víceboj –60m, 60m přek.(malé) – ročníky 2003-04 postavené, další 
                       kategorie překážky jsou položené), skok do dálky z místa  (2 pokusy)
                        smíšené štafety 4 x 100m (2 dívky 2 hoši)

Přihlášky:      mailem ( ck.brigateam@quick.cz ) do 20.00 hod. 6.5.2014 nebo na místě
                         výjimečně nejpozději do 9.30 hod.v klubovně na hřišti . Přihláška 
                         musí obsahovat jméno,příjmení, datum narození, název klubu nebo školy. 

Startovné:     chebské školy zdarma, ostatní 30 Kč za každého startujícího (nutnost – 
                         uhradit před začátkem závodu)

Ceny:            první tři ve víceboji z každé kategorie obdrží medaile a první tři v  
                      disciplíně  sladkou odměnu. 
                      Ve štafetách bude odměněno dobrotami prvních šest štafet.

Šatny:           s vodou k dispozici na stadiónu. POZOR–pořadatel neručí za věci v šatně
                       odložené!

ČASOVÝ POŘAD:
11.00 60m  př. H (2003 – 2008)  dálka D (2003 – 2004) 
11.15 60m  př. D (2003 – 2008) dálka D (2005 – 2006) 
11.45                                           dálka D (2007 – 2008) 
12.00 60m  D (2003 – 2008 )       dálka H (2003 – 2004) 
11.45 60m  H (2003 – 2008)       dálka H (2005 – 2006) 
12.00 dálka H (2007 – 2008) 
12.40 I. vyhlášení vítězů 
13.00 smíšená štafeta 4 x 100m 
13.15 závěrečné vyhlášení štafet 
 
POŘADATEL SE TĚŠÍ NA VŠECHNY ÚČASTNÍKY!