Spuštění internetových stránek :
6.8.2012
Aktuální stav na stavbě v Poohří 22.11.2012.
6.8.2013
Vše

Členské příspěvky pro rok 2013

Pro rok 2013 byla odhlasovaná  výše členských příspěvků následující :

předžáci : 1 000,- Kč

ostatní kategorie aktivních členů : 1 800,- Kč

v případě sourozenců každý : 1 500,- Kč

členové výboru : 600,-  Kč

ostatní neaktivní členové : 100,- Kč

Příspěvky vybírají příslušní trenéři, předpokládáme do konce listopadu 2012.

Pokud má někdo z bývalých členů klubu chuť obnovit svoje členství , je možné toto učinit formou zaslání členského příspěvku (100,- Kč) na náš bankovní účet : 204508543/0300 VS:502 ,U platby do poznámky uveďte prosím své jméno.

Děkujeme.