Kalendář SKP 2013 k nahlédnutí.
6.8.2013
Sněhová nadílka na stavbě 29.11.2012. Foto.
6.8.2012
Vše

Článek z webu a projektu : atletikaprodeti.cz

Děti z pilotní školky v Chebu nejen pilně cvičí s novou sadou nářadí a náčiní a naučily se díky projektu Atletika pro děti spoustu nového, plno toho pro ně vymýšlí i jejich trenér Petr Tirala. Je rád za nové podněty, své děti chce sportováním hlavně pobavit a o nápady se rád podělí i s ostatními. Pro mladší kluby mohou být chebské zkušenosti s vedením tréninků a jejich náplní cennou inspirací.Atletiku bereme hravěNaše přípravka má roční tréninkový plán rozdělený na dvě části. Zimní přípravu a zároveň zimní závodní období a letní přípravu spolu s letním závodním obdobím. Nijak zvlášť se na ně nepřipravujeme, vlastně se spíš pořád seznamujeme s novými věcmi a opakujeme ty staré. Závody pak bereme jako atraktivní zpestření tréninků a jako kontrolu naučených sportovních vědomostí. Tréninkový proces je veden tak, aby byl přípravou na atletické závody různého charakteru bez speciálního vylaďování a bývá vždy s atleticko-herním obsahem. Také velice záleží na rodičích, jestli vycházejí hlavně při pravidelné docházce trenérovi vstříc a nebo berou tréninky jen jako pohodlné odložení vlastních dětí bez dalšího zájmu o to, jestli se jejich dítěti daří nebo jestli se mu na trénincích líbí.Jak vypadá obecně naše tréninková jednotka?Každý týden máme dvě nebo tři tréninkové jednotky, podle toho jestli jsou děti na prázdninách nebo je školní rok, čehož se snažíme využít a trénujeme třikrát týdně. Většinou začínáme rozdělením dětí do skupin po dvou nebo po třech podle druhu tréninku. Někdy spolu trénují děti stejné výkonnosti, někdy lepší spolu se slabšími. Počítám s tím, že dítě, které toho umí víc se bude snažit naučit některé dovednosti ostatní a slabší děti se jim naopak budou snažit vyrovnat. Dále seznámím děti s programem a místem tréninku. V letním období trénujeme na hřišti nebo v lese, v zimě podle počasí i v tělocvičně.Nejdříve se společně zahřejeme, rozcvičíme a potom probíhá vlastní trénink. Stručně vysvětlím co se bude provádět, předvedu to nebo si vyberu někoho šikovného a cvičení předvedu pomocí něho. Přesvědčím se, že tomu všichni rozuměli a provádíme nácvik. Během tréninku opravuji postupně chyby a zároveň děti chválím za provedení nebo aspoň za snahu.Na závěr společně zhodnotíme trénink, zahrajeme si vybíjenou nebo basketbal a provedeme lehké vyklusání. Veškerou činnost nebo aspoň většinu se snažíme realizovat formou hry, kdy nevyvíjím na děti žádný tlak z hlediska výkonu či průběhu činnosti.Zimní tréninkové obdobíTo je podle mého pozorování pro děti asi nejzajímavější, je to vidět z výborné docházky na tréninky do tělocvičny, kde se scházíme dvakrát týdně. Zaměřujeme se na všestrannou přípravu, na zvýšení kondice i koordinace dětí i na různé hry pro nenásilné rozvíjení některých pohybových schopností. Jednou týdně trénujeme podle počasí i venku a to buď na hřišti (malá 250 m dlouhá umělá atletická dráha) nebo jdeme do terénu. Tyto tréninky jsou ale z hlediska docházky problematické. Je totiž zima a dětem se ven moc nechce a u rodičů zastání také těžko hledám. Mají strach o jejich zdraví. Tento jejich argument jim nelze nijak vyvrátit. Mohu je přesvědčovat, že když děti pořádně obléknou, tak by onemocnět neměly, ale je to marné.Najdete nás v terénu: poklusem do lesa na šiškyTréninky v terénu začínáme lehkým, souvislým během do čtyř kilometrů. Při běhu se dětí neustále na něco vyptávám, abych se ubezpečil, jak na tom fyzicky jsou, a abych je nepřetížil. Dětem se takové výběhy docela líbí. Po zastavení se pořádně rozcvičíme a běháme krátké rovinky v různém provedení (pomalu stylově, stupňovaně, rychle nebo zapínané). Dále pokračujeme krátkými výběhy do kopců nebo do schodů, což je pro děti zábavné. Během odpočinku házíme šiškami na stromy do dálky, do výšky i na cíl. Na závěr tréninku doběhneme nebo dojdeme lehce zpět na hřiště. Takový způsob tréninku volíme tak jedenkrát nebo dvakrát za tréninkový cyklus.Jsme na hřišti: a baví nás sníhTréninky na hřišti v tomto období začínají společným zahřáním. Oběhneme kolem celého stadionu s krátkými výběhy do kopečku nebo do schodů a s různými obměnami běhu (po zadu, bokem, poskokem). Také se různě honíme po dobu pěti minut a nebo odklízíme sníh. Po rozcvičení a po rovinkách, stejných jako v terénu, běháme například krátké úseky tak, že se jeden snaží na znamení doběhnout druhého. Také děti lehce běží v první dráze celý okruh a na písknutí zrychlí na úseku 7-10 m, potom přejdou opět do volného běhu. Snažíme se i využít sníh. Házíme koulemi do dálky nebo na cíl, ale s citem, přece jenom to klouže.Jsme v tělocvičně: a je tu hlava na hlavěTady se vždy sejde nejvíce dětí, hlavně nových, a potom je problém s organizací. Býváme proto raději ve třech, já a dvě kolegyně, a děti rozdělíme do tří skupin. Na každého jich pak vychází 12 až 14. Někdy bývají hodné, jindy se na nic nesoustředí.Zahřejeme se rozklusáním a honičkami, pak se pečlivě rozcvičíme. Podrobně dětem vysvětlujeme každý cvičební úkon od hlavy až po kotníky, aby se to naučily i ty nové. Někdy provádíme rozcvičení i během rozklusání, což je pro děti náročnější a moc se jim to nezamlouvá. Důkladně nacvičujeme atletickou abecedu, kde provádíme většinou dvakrát za sebou stejný cvik. Trenér si hlídá svou skupinku, radí, opravuje a chválí. Během tréninku se snažíme dodržovat pitný režim.Děti nadchne, když se do štafety zapojí i trenérNapříč tělocvičnou běháme rovinky a po nich se věnujeme startům z poloh i nácviku z polovysokého i nízkého startu. Střídáme různá cvičení, běháme štafety bez překážek i s překážkami. Například přeskakujeme lavičky, po výběhu děláme kotoul, vybíháme po zadu a vracíme se po předu, tam jdeme odrazy a zpět běžíme. Předávky si dáváme plesknutím, ale předáváme si i malé balónky nebo kroužky. Je vidět, jak při štafetách mají děti závodního ducha a dělají to naplno. Nejvíce však bouří a fandí, když si to s nimi rozdáme i my trenéři. Z toho máme potom velice příjemný pocit.Co všechno ještě v tělocvičně zkoušíme?Využíváme kruhový trénink s 10-12 cvičebními místy po třech dětech na místo. Trvání cviku je asi 20 s s pauzou 40 s mezi jednotlivými cvičebními místy. Celý cvičební okruh provádíme dvakrát s pauzou mezi okruhy pět minut.Při cvičení používáme šplh na tyč, lehsedy, výstupy i výskoky na část švédské bedny, zvedání nohou při zavěšení na žebřinách, plazení se po lavičce, kliky, výskoky ze dřepu, házení medicinbalem, přeskok obounož přes lavičku, přeběh skipinkem přes položené díly švédské bedny nebo přeskok přes švihadlo. Dále běháme čáry nebo-li cik-cak (pět čar tam a zpět a do cíle) stupňovaně nebo jako pyramidu. Tento druh běhání se dětem moc nelíbí. Děti ale baví trampolína, vybíjená, hra na rybáře, na červený a bílý, na lovce, na čápy a žáby, minutové honičky a podobné hry.Nejoblíbenější je překážková dráhaVětšinou se děti těší na překážkovou dráhu, která se skládá z přeskoku kozy přes odrazový můstek, přeběhu lavičky na délku, přeskoku tří nízkých překážek, výskoku a přeběhu přes polovysokou švédskou bednu, přeběhu osmi položených dílů švédské bedny skipinkem. Končíme přeběhem nízké švédské bedny. Tuto překážkovou dráhu vždy běháme po skupinách dle výkonnosti. Dobří ji běhají 1krát – 3krát – 4krát – 2krát – 1krát a nejmenší ji běhají 1krát – 2krát – 3krát – 2krát – 1krát s tím, že jim při tom pomáháme na nebezpečných místech.Pokoušíme se také nacvičovat skok do výšky, ale při tak velkém množství dětí k tomu nemáme moc dobré podmínky. Při tréninku si děti skočí jen párkrát, ale i tak jsou z toho nadšené. Tělocvična je jediné místo, kde si to mohou zkusit, protože venku na to nemáme vybavení. Pouze v létě se děti se skokem do výšky setkají na závodech starších kategorií.

Letní tréninkové obdobíV letním tréninkovém období se zaměřujeme na všestrannou přípravu. Poznáváme jednotlivé atletické disciplíny a trochu si je osaháváme. Hrajeme také různé hry pro nenásilné rozvíjení pohybových schopností. Trénujeme třikrát týdně venku tj. na hřišti nebo v terénu.Najdete nás v terénu: zaběhej si mezi stromyTady jsou tréninky podobné těm ze zimního období, jen s tím rozdílem, že zařazujeme další zábavné formy, které v zimě nelze kvůli sněhu provádět. Běháme například mezi stromy do kopce i z kopce, hrajeme si na „babu“ ve vymezeném prostoru.Najdete nás na hřišti: co se v mládí naučíš…Po zahřátí se věnujeme startu z poloh, nacvičujeme nastavení si startovních bloků a výběhy z nich, přecházíme a přeskakujeme malé překážky nebo položená prkýnka od velkých překážek a tato prkýnka také přebíháme. Také se učíme skákat přes švihadlo a házet malým medicinbalem. Házíme míčkem i raketkou z různých poloh do výšky i do dálky a nacvičujeme tzv. skákání do písku, na což se děti velice těší a jsou spokojené, když jsou špinavé od hlavy až po paty.Co takhle živé překážkyPro zvýšení vytrvalosti běháme tzv. živé překážky. Na celém okruhu 250 m běží děti postupně za sebou a po deseti metrech zalehnou na zem. Další za nimi je přeskakují a zalehnou od něho opět po deseti metrech. První běžec se zvedá, až když ho všichni děti přeskáčou, běží dále a přeskakuje postupně všechny děti a opět sám zalehne po 10 m od posledního. Takto děti oběhnou celý okruh až do cíle. Podle mých zkušeností stačí dětem dát takto dva okruhy s pětiminutovou pauzou a jsou celé udýchané a červené.A ještě něco navícS dětmi také provádíme různé odrazy, odpichy, žabáky, husí pochody, dále štafetové hry hladké i s překážkami, reakční cvičení se změnou polohy těla na povel, zrcadlové cvičení ve dvojicích i minutové honičky.Na závěr: je třeba si otestovat formuJak v zimním tak i v letním období se dvakrát testujeme za pomoci sady atletického nářadí a náčiní pro dětskou atletiku, kterou jinak používáme i v trénincích. Testy se dělají například ze skoku z místa, hodu obouruč kilovým medicinbalem, minuty lehsedu, hodu raketkou na cíl, člunkového běhu, z trojskoku. Pro děti je to změna a přistupují k tomu velmi zodpovědně, ale s radostí.Text Petra Tiraly upravila Pavla PražákováFoto: archiv klubu